خدمات و توانمندیها

شامل مراحل زیر می باشد :

 طرح و ساخت EPC
  مدیریت پیمان MC
 خدمات مشاوره و نظارت


طرح و ساخت EPC  

خدمات قراردادی EPC که در واقع مخفف کلمات Engineering & Procurement & Construction است، به خدماتی اطلاق می‌شود که درآن طرف قرارداد تمام فعالیتها از طراحی تا خرید تمامی اقلام مورد نیاز، نصب، اجرا، پیش راه اندازی و راه اندازی آن به طور کامل به عهده دارد و به طور خلاصه پس از عقد قرارداد و طی زمان معین شده، قرارداد را باید به صورت کامل به کارفرما تحویل دهد. در این بین کارفرما با تسهیل کار خود و محول کردن انجام تمام کارها به پیمانکار عملاً نقش مدیریتی و نظارتی پروژه را ایفا می‌نماید که در بعضی موارد این مسئولیت ها نیز در قالب خدمات مهندسی مشاور و خدمات مدیریت طرح به شرکت های دیگر واگذار می گردد.

خدمات مشاوره و نظارت

 برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 نظارت بر طراحی مهندسی
 نظارت کارگاهی
 نظارت عالیه

مدیریت پیمان MC  


پیچیدگی تكنولوژیكی، تنوع تخصصهای مورد نیاز، نامناسب بودن طراحی‌ها، حجم عظیم فعالیتها و همچنین تعداد زیاد سازمانها و افراد درگیر در طرح، همگی از مسائلی هستند كه اغلب مجریان طرح را در پروژه های بزرگ و پیچیده از رسیدن به اهداف پروژه باز می دارند و منجر به عدم تكمیل و راه اندازی طرحها، مطابق زمان و هزینه های پیش بینی شده می‌شوند. معضلات ناشی از این مسائل زمانی نمود بیشتری خواهد داشت كه مجری طرح، مسئولیت مدیریت و هماهنگی طرح را نیز بر عهده گیرد. در ابداع روشهای نوین اجرا و مدیریت طرحهای بزرگ سعی می شود تا اولاً هماهنگی و یكپارچگی بیشتری میان مراحل طراحی و ساخت برقرار گردد و ثانیاً وظایف مدیریتی از وظایف فنی طراحی و ساخت مستقل گردد. روش پیمانكاری مدیریت (MC ) از جمله این روشها می باشد كه غالباٌ در طرحهای بزرگ صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش پیمانكار مدیریت یا مدیر طرح (MC ) به صورت عضوی از تیم كارفرما گشته تا بر اساس یك حق‌الزحمه توافق شده و به دور از گرایشات پیمانكاری، به انجام خدمات مدیریت در زمینه پروژه بپردازد.