مجتمع سنگ آهن فولاد مبارکه


پروژه طراحی Tripper car برای توزیع سنگ آهن شکسته فولاد مبارکه - سنگان

متن خلاصه پروژه

ادامه

کارخانه تولید کنسانتره آهن سنگان

متن خلاصه پروژه

ادامه

وارنقاله Regeneration انتقال سنگ آهن فولاد مبارکه

متن خلاصه پروژه

ادامه
<< بازگشت