مجتمع مس سرچشمه


کارخانه تغليظ مس درآلو

متن خلاصه پروژه

ادامه

پروژه خردایش و انتقال سنگ شکسته از داخل پیت معدن

متن خلاصه پروژه

ادامه

غنی سازی هوای دمشی کوره های تبدیل واحد ذوب سرچشمه

متن خلاصه پروژه

ادامه
<< بازگشت